Gordelexamens

judo santaSinds 1 januari hanteren we bij onze judoclub een andere vorm van gordelexamens.

Voor de jongsten (examen geel en oranje) verandert er niets: na de krokusstage wordt het gordelexamen formeel in paren afgenomen volgens een opgesteld tijdschema.

Vanaf het examen groene gordel zal er in samenspraak met de trainers individueel afgesproken worden: 
wanneer een trainer tijdens de technische trainingen merkt dat een judoka klaar is voor de volgende graad, en na overleg met de kata-trainer over de toestand van de kata kennis, zal er met de judoka afgesproken worden om het examen af te nemen. Misschien zelfs meteen na de lopende training. Uiteraard moeten de beperkingen omtrent leeftijd, opgelegd door de VJF, hierbij gerespecteerd worden.

Het is in dat opzicht dus belangrijk om zowel op technische trainingen als op de kata trainingen regelmatig aanwezig te zijn.

Wij rekenen er op dat deze aanpak voor veel minder stress zal zorgen bij het afnemen van de gordelexamens. Niemand zal zich nog onvoldoende voorbereid moeten voelen voor een examen.

Voor het behalen van de zwarte gordel gelden uiteraard specifieke regels opgelegd door de VJF. Deze examens worden niet binnen de club afgenomen en vallen dus buiten bovenstaande bepalingen.