Formulieren

Huishoudelijk reglement

Bij toetreding tot de club aanvaardt elkeen het huishoudelijk reglement.
Lees het goed door zodat je weet wat er van jou verwacht wordt en wat jij van anderen en van de club mag verwachten.
Een verkorte versie met focus op netheid en hygiëne vind je onder 'afspraken op de tatami'.

Opgelet: alle documenten zijn opgesteld in PDF formaat.
U dient over een aangepast programma te beschikken om dit bestand weer te geven of af te drukken.
Bijvoorbeeld: Acrobat Reader

PDF-pictogram Gedragscode Judo Vlaanderen

Tussenkomst lidgeld ziekenfonds

Bij de meeste mutualiteiten kunt u een tussenkomst bekomen voor het inschrijvingsgeld bij een sportclub.
Voor enkele mutualiteiten hebben wij de formulieren reeds verzameld. u vindt ze hieronder.

Download het document voor uw ziekenfonds, druk het af, vul het zo volledig mogelijk in en bezorg het aan onze secretaris zodat deze het document kan afstempelen.
Bij één van de volgende trainingen krijgt u het dan terug.
U kan het dan bij uw ziekenfonds binnenbrengen.

Opgelet: alle documenten zijn opgesteld in PDF formaat.
U dient over een aangepast programma te beschikken om dit bestand weer te geven of af te drukken.
Bijvoorbeeld: Acrobat Reader

Gordelboekje

Het gordelboekje is een hulpmiddel voor jonge judoka's om zich wat te verdiepen in judo-termen en -bewegingen.
In het boekje vind je per gordelkleur (graad) wat er van de judoka verwacht wordt bij het gordelexamen.
Je kan het gebruiken als leiddraad bij jouw voorbereiding op het examen, maar wie regelmatig aanwezig is op de technische trainingen (overigens een voorwaarde om toegelaten te worden tot het examen) zou dit zonder veel problemen tot een goed einde moeten kunnen brengen. Onze trainingen zijn op zo'n manier gestructureerd dat dit voor iedereen haalbaar moet zijn.

Opgelet: dit document is opgesteld in PDF formaat.
U dient over een aangepast programma te beschikken om dit bestand weer te geven of af te drukken.
Bijvoorbeeld: Acrobat Reader